Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-04-21 ( Imieniny: Jarosława, Konrada)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2015

Uchwały Rady Gminy 2015

 1. Uchwała budżetowa na rok 2015 Gminy Frysztak Nr IV/22/2015 z dnia 23.01.2015 r.
 2. Nr IV/23/2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 - 2028.
 3. Nr V/24/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
 4. Nr V/25/2015 z dnia 27.02.2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Frysztak Nr IV/22/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
 5. Nr V/26/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 6. Nr V/27/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 7. Nr V/28/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2015 roku”.
 8. Nr V/29/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 9. Nr V/30/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Frysztak.
 10. Nr V/31/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak”.
 11. Nr VI/32/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 12. Nr VI/33/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 13. Nr VI/34/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 14. Nr VI/35/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 – 2028.
 15. Nr VI/36/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
 16. Nr VI/37/2015 z dnia 31.03.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/114/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 17. Nr VI/38/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu we Frysztaku.
 18. Nr VII/39/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 19. Nr VIII/40/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 20. Nr VIII/41/2015 z dnia 29.05.2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Frysztak Nr IV/22/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
 21. Nr VIII/42/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 - 2028.
 22. Nr VIII/43/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Glinik Średni stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 23. Nr IX/44/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 24. Nr IX/45/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 - 2028.
 25. Nr IX/46/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 26. Nr IX/47/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 27. Nr IX/48/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2014 r.
 28. Nr IX/49/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa.
 29. Nr IX/50/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Frysztak i parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. we Frysztaku.
 30. Nr IX/51/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 31. Nr IX/52/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 32. Nr IX/53/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 33. Nr IX/54/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 34. Nr IX/55/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 35. Nr X/56/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
 36. Nr X/57/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 – 2028.
 37. Nr X/58/2015 z dnia 30.09.2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Frysztak Nr IV/22/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
 38. Nr X/59/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 39. Nr X/60/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej we Frysztaku stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 40. Nr X/61/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu dla opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 41. Nr X/62/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.
 42. Nr X/63/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Frysztak.
 43. Nr XI/64/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.
 44. Nr XI/65/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 45. Nr XI/66/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.
 46. Nr XI/67/2015 z dnia 30.10.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 47. Nr XI/68/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
 48. Nr XI/69/2015 z dnia 30.10.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 49. Nr XI/70/2015 z dnia 30.10.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 50. Nr XI/71/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 – 2028.
 51. Nr XI/72/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję lat 2016 – 2019.
 52. Nr XI/73/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak.
 53. Nr XII/74/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
 54. Nr XII/75/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 55. Nr XII/76/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.
 56. Nr XII/77/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolnego.
 57. Nr XII/78/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.
 58. Nr XII/79/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji podatkowej.
 59. Nr XII/80/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji podatkowej, deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 60. Nr XII/81/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 61. Nr XII/82/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 62. Nr XII/83/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 63. Nr XII/84/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 64. Nr XII/85/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok".
 65. Nr XII/86/2015 z dnia 30.11.2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Frysztak Nr IV/22/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
 66. Nr XII/87/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 67. Nr XII/88/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, trybu ustalania i pobierania opłat za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.
 68. Nr XIII/89/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
 69. Nr XIII/90/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 – 2028.
 70. Nr XIII/91/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 71. Nr XIII/92/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2016 r.
 72. Nr XIII/93/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2016 r.
 73. Nr XIII/94/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016 - 2020.
 74. Nr XIII/95/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:15przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:861

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo