Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-21 ( Imieniny: Jana, Moniki)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2020

Uchwały Rady Gminy 2020

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Frysztak Nr XV/134/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
 2. Nr XV/135/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 3. Nr XV/136/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2020 r. w miejscowości Cieszyna.
 4. Nr XV/137/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 5. Nr XV/138/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
 6. Nr XV/139/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 7. Nr XV/140/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 8. Nr XV/141/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak. 
 9. Nr XV/142/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Frysztak dotyczącego poparcia działań Powiatu Strzyżowskiego.
 10. Nr XVI/143/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2029.
 11. Nr XVI/144/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2020 roku".
 12. Nr XVI/145/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/138/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
 13. Nr XVI/146/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Frysztak.
 14. Nr XVI/147/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cieszyna".
 15. Nr XVI/148/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 16. Nr XVI/149/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Frysztak Nr XV/134/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
 17. Nr XVI/150/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 18. Nr XVI/151/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 19. Nr XVI/152/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 20. Nr XVII/153/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Gliniku Górnym.
 21. Nr XVII/154/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynkach wiejskich w Cieszynie i Stępinie.
 22. Nr XVII/155/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku Urzędu Gminy we Frysztaku.
 23. Nr XVII/156/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku wiejskim w Lubli i w budynkach Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym i Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku.
 24. Nr XVII/157/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów.
 25. Nr XVII/158/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 452 we Frysztaku.
 26. Nr XVII/159/2020 z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz wyskość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 27.  Nr XVII/160/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 28. Nr XVII/161/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 - 2035.
 29. Nr XVII/162/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2020 r. zadania publicznego.
 30. Nr XVII/163/2020 z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/136/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2020 r. w miejscowości Cieszyna. 
 31. Nr XVII/164/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Frysztak do Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 
 32. Nr XVIII/165/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. 
 33. Nr XVIII/166/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 34. Nr XVIII/167/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 35. Nr XVIII/168/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 36. Nr XVIII/169/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu realizowane w zakresie zadań własnych.
 37. Nr XIX/170/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 38. Nr XIX/171/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 39. Nr XIX/172/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 40. Nr XIX/173/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 41. Nr XIX/174/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak.
 42. Nr XX/175/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
 43. Nr XX/176/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 44. Nr XX/177/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r, w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2019 rok.
 45. Nr XX/178/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 46. Nr XX/179/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 47. Nr XX/180/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 48. Nr XX/181/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia dokumentu p.n. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Frysztak na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035". 
 49. Nr XXI/182/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przekazania nieruchomości położonej we Frysztaku stanowiącej mienie komunalne gminy Frysztak w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku.
 50. Uchwała nr XXI/183/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 224 położonej we Frysztaku przy ul. ks. Wojciecha Blajera na rzecz użytkownika wieczystego.
 51. Nr XXI/184/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
 52. Nr XXI/185/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 53. Nr XXI/186/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035.
 54. Nr XXI/187/2020 z dnia 10 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 55. Nr XXI/188/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Frysztak oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 56. Nr XXII/189/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 57. Nr XXII/190/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 58. Nr XXII/191/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego na zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance.
 59. Nr XXII/192/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pułanki.
 60. Nr XXII/193/2020 z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXI188/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji la niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Frysztak oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 61. Nr XXII/194/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów.
 62. Nr XXII/195/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Frysztak.
 63. Nr XXII/196/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
 64. Nr XXII/197/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 65. Nr XXII/198/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
 66. Nr XXII/199/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. 
 67. Nr XXII/200/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak".
 68. Nr XXIII/201/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 69. Nr XXIII/202/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/135/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035.
 70. Nr XXIII/203/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 71. Nr XXIII/204/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.
 72. Nr XXIII/205/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 73. Nr XXIII/206/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 74. Nr XXIII/207/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 75. Nr XXIII/208/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwalę Nr III/21/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 76. Nr XXIII/209/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska wobec realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”.
 77. Nr XXIII/210/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w Gliniku Dolnym, Cieszynie, Stępinie, Pułankach” o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 r.
 78. Nr XXIV/211/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej pn. o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 r.
 79. Nr XXIV/212/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 r.
 80. Nr XXIV/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/205/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 81. Nr XXIV/214/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 82. Nr XXIV/215/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/135/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035.
 83. Nr XXIV/216/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/197/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 84. Nr XXIV/217/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/198/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
 85. Nr XXIV/218/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
 86. Nr XXIV/219/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
 87. Nr XXIV/220/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2021 r.
 88. Nr XXIV/221/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2021 r.
 89. Nr XXIV/222/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie współdziałania Gminy Frysztak i Gminy Wiśniowa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 13:54przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:37przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1034

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo