RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców Gminy Frysztak zgodnie z aktualnie obowiązującą ordynacją wyborczą. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada Gminy Frysztak wykonuje swoje funkcje poprzez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Komisje Rady.

W skład Rady Gminy Frysztak w kadencji 2018-2023 wchodzą:

Chmura Ryszard
radny z okręgu Frysztak, kontakt: ryszard.chmurarada.frysztak.pl
Czernicki Ryszard
radny z okręgu Frysztak, kontakt: ryszard.czernickirada.frysztak.pl
Drygaś Kazimierz
radny z okręgu Kobyle, kontakt: kazimierz.drygasrada.frysztak.pl
Gałuszka Jerzy
radny z okręgu Cieszyna, kontakt: jerzy.galuszkarada.frysztak.pl
Giera Edward
radny z okręgu Glinik Górny, kontakt: edward.gierarada.frysztak.pl
Kraus Lesław
radny z okręgu Lubla, kontakt: leslaw.krausrada.frysztak.pl
Kłosowicz Kazimierz
radny z okręgu Pułanki, kontakt: kazimierz.klosowiczrada.frysztak.pl
Król Jacek
radny z okręgu Cieszyna, kontakt: jacek.krolrada.frysztak.pl
Kwiatek Stanisław
radny z okręgu Glinik Dolny, kontakt: stanislaw.kwiatekrada.frysztak.pl
Machowski Janusz
radny z okręgu Gogołów, Huta Gogołowska, kontakt: janusz.machowskirada.frysztak.pl
Matusz Paweł
radny z okręgu Stępina, Chytrówka, kontakt: pawel.matuszrada.frysztak.pl
Mendocha Mariola
radny z okręgu Twierdza, Widacz, kontakt: mariola.mendocharada.frysztak.pl
Pawlik Tadeusz
radny z okręgu Lubla, kontakt: tadeusz.pawlikrada.frysztak.pl
Szymkowicz Jolanta
radny z okręgu Glinik Średni, kontakt: jolanta.szymkowiczrada.frysztak.pl
Wilisowski Władysław
radny z okręgu Gogołów, kontakt: wladyslaw.wilisowskirada.frysztak.pl

Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, które określone zostały w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 26.11.2018
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 19 709