Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Przedmiot działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół

Przedmiot działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół

 1. sporządzanie w porozumieniu z dyrektorami szkół rocznych planów finansowych szkół,

 2. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie remontów obiektów szkolnych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w ramach przeznaczonych na ten cel środków,

 3. zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej i zaopatrzenia w druki szkolne,

 4. planowanie i statystyka oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych stosownie do obowiązujących przepisów oraz wymagań organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego z zakresu realizacji zadań rzeczowych poszczególnych szkół i własnych,

 5. ewidencja spełniania obowiązku nauki przez młodzież do 18 roku życia,

 6. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie wyposażania szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

 7. współdziałanie z dyrektorami szkół w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

 8. gospodarowanie i administrowanie mieniem komunalnym, które służy szkołom do ich funkcjonowania i realizacji zadań statutowych,

 9. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej oraz administracyjnej szkół,

 10. prowadzenie gospodarki finansowej szkół zgodnie z prawem budżetowym i przepisami wykonawczymi oraz zasadami gospodarności, rzetelności i celowości,

 11. przestrzeganie dyscypliny budżetowej i zasad rachunkowości,

 12. prowadzenie ewidencji majątkowej,

 13. organizowanie i naliczanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół, a także należnych świadczeń przysługujących na podstawie przepisów regulujących status prawny i wynikający ze stosunku pracy,

 14. prowadzenie obsługi kadrowej i socjalnej szkół,

 15. prowadzenie obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,

 16. realizowanie zadań w zakresie postępowania egzaminacyjnego nauczycieli na stopień awansu nauczyciela mianowanego,

 17. realizacja zadania w zakresie przyznawania dotacji dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w ramach praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

 18. realizacja zadań z zakresu najmu lokali mieszkalnych w szkołach i domach nauczyciela tj. prowadzenie dokumentacji i ewidencji spłaty czynszów,

 19. archiwizowanie dokumentacji,

 20. sprawdzanie projektów organizacyjnych szkół pod względem finansowym, kadrowym i organizacyjnym,

 21. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w ramach programów: stypendia szkolne, zasiłki szkolne,

 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy związanych z funkcjonowaniem szkół.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-17 10:26przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:743

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo