Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW OBRAD RADY GMINY FRYSZTAK W ZWIĄZKU Z TRASMISJĄ OBRAD

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW OBRAD RADY GMINY FRYSZTAK W ZWIĄZKU Z TRASMISJĄ OBRAD

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Frysztak jest: Wójt Gminy Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, tel: 172777110, e-mail: ug@frysztak.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się wyznaczony Inspektorem Ochrony Danych Pan Patryk Filip za pomocą adresu mailowego: iod@ug.frysztak.pl
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania osobowych danych
  • Transmisja obrad Rady Gminy na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w związku z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty na podstawie stosownych umów, które Administrator zawarł, część danych Radnych stanowi informację publiczną zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa min. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Uprawnienia z art. 15 21 RODO
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych.
 7. Prawo do wniesienia skargi
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Obowiązek podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w obradach Rady Gminy.
 9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-22 09:29przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:5078

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo