Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-05-27 ( Imieniny: Amandy, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Na podstawie z uchwały nr XLVII/405/2023 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

w związku z otrzymaniem wstępnych promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na poniższe zadania:

 1. Remont konserwatorski dwóch zabytkowych nagrobków z cmentarza parafialnego w Gogołowie – dotacja z RPOZ w kwocie 49 000,00 zł (koszty całkowite do 50 000,00 zł);
 2. Remont zachowawczy poddasza – więźby dachowej z przykryciem w budynku zabytkowego dworu w Kobylu – dotacja z RPOZ w kwocie 418 234,00 zł (koszty całkowite do 426 770,24 zł);
 3. Kontynuacja remontu i konserwacji zabytkowego, drewnianego budynku z początku XX w. w Pułankach, Gmina Frysztak – dotacja z RPOZ w kwocie 574 280,00 zł (koszty całkowite do 586 000,00 zł) położenie nieruchomości Pułanki 86, dz. gr. 277/2;

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania.

Zgodnie z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków, Gmina Frysztak może udzielić dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na zadania wymienione powyżej, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane, na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

 1. Dotacja będzie mogła być przyznana właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, posiadającym tytuł do zabytku.
 2. Zasady składania wniosków o dofinansowanie:
 • Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, w terminie do dnia 20.12.2023 r. do godz. 15:00;
 • Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski o dofinansowanie należy składać na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 • Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów całkowitych określonych dla każdego wniosku.
 • Wnioskodawca, może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku.
 • Wniosek o udzielenie dotacji powinien być wypełnione czytelnym pismem lub na komputerze, oraz musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 1. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:
 1. Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Frysztak.
 2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

 

Szczegóły programu znajdują się na stronach:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zasady przyznawania dotacji:

https://bip.frysztak.pl/container/UCHWALY/2023/u405-31-03-2023-1680522753.pdf

 

Załącznik – wzór wniosku (format PDF)

Załącznik – wzór  wniosku (format DOC)

Załącznik – wzór sprawozdania (format PDF)

Załącznik – wzór sprawozdania (format DOC)

 

Jan Ziarnik

Wójt Gminy Frysztak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-13 12:57przez:
Opublikowano:2023-12-13 12:57przez: Łukasz Fąfara
Zmodyfikowano:2023-12-13 12:49przez: Łukasz Fąfara
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:175

Rejestr zmian

 • [2023-12-13 12:49:51]Łukasz FąfaraDodanie ogłoszenia

Banery/Logo