RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 26.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści - dodano zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wzory dokumentów i formularzy

W tym dziale znajdują się wzory dokumentów, formularzy, deklaracji, itp., które wykorzystuje się w Urzędzie Gminy Frysztak.

WZORY FOLMULARZY ANKIET DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI POWETRZA NA TERENIE GMINY FRYSZTAK.

Nazwa
  1. Formularz ankiety dla zabudowy jednorodzinnej.
  2. Formularz ankiety dla przesiębiorców.


WZORY WNIOSKÓW DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH "RODZINA 500+"

Wniosek Rodzina 500+
DLA MNIEJSZEJ RODZINY
Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej
DLA WIĘKSZEJ RODZINY
Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej
Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Załącznik nr 2 do wniosku Rodzina 500+ o osiągniętych dochodach

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej
Załącznik nr 3 do wniosku Rodzina 500+ o zryczałtowanym podatku dochodowym Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej
Załącznik nr 4 do wniosku Rodzina 500+ o wielkości gospodarstwa rolnego Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Budżetu i Finansów


Deklaracja na podatek leśny DL-1
Osoby prawne

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Osoby prawne

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


Deklaracja na podatek rolny DR-1
Osoby prawne

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


Informacja w sprawie podatku leśnego, nieruchomości, rolnego - IP
Osoby fizyczne

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

PODATEK LEŚNY
Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

PODATEK ROLNY
Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


WZORY DOKUMENTÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Podanie o przyznanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi lub narkomanii do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Spraw Obywatelskich i Organizacji

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektronicznąOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 26.01.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 9 587