Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANEGO NA TERENIE MIEJSCOWOSCI FRYSZTAK

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANEGO NA TERENIE MIEJSCOWOSCI FRYSZTAK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych Gmina Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, ug@frysztak.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mailowego: iod@ug.frysztak.pl
 3. Cele przetwarzania osobowych danych
  zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i stosowania monitoringu.
  • Art. 9a. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit e RODO
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  • organy władzy publicznej, organy administracji publicznej, oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; podmioty upoważnione na podstawie umów powierzenia.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania a, po tym czasie są nadpisywane tzn. usunięte. W przypadku konieczności zabezpieczenia nagrania dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wyjaśnienia sprawy.
 7. Uprawnienia
  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, jeżeli nie będzie to wypływać niekorzystnie na prawa i wolności innych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Prawo do wniesienia skargi
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Monitorowany obszar: Frysztak Plac św. Floriana, parking obok GBP, ul. Piętniewicza, ul. Samolewicza, ul. Gołębiowskiego, ul. Frysztackiego, ul. Parkowa

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-22 13:16przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:606

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo