Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-21 ( Imieniny: Jana, Moniki)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANEGO NA DZIAŁCE NR 601 W MIEJSCOWOŚCI GOGOŁÓW

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANEGO NA DZIAŁCE NR 601 W MIEJSCOWOŚCI GOGOŁÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, e-mail: ug@frysztak.pl, tel: 172777110.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mailowego: iod@ug.frysztak.pl
 3. Cele przetwarzania osobowych danych
  zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • Art. 6 ust. 1 lit e RODO w zw. z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; podmioty upoważnione na podstawie umów powierzenia, podmioty prowadzące postępowanie w sprawach karnych lub o wykroczenie.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesiące od dnia ich nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, jeżeli nie będzie to wypływać niekorzystnie na prawa i wolności innych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 8. Prawo do wniesienia skargi
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Monitorowany obszar: Działka nr 601 w miejscowości Gogołów, stanowiąca własność Gminy Frysztak.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-22 13:11przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:593

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo