Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.15.2023

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.15.2023

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia Strony postępowania o  zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.15.2023 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Gliniku Górnym o garaż dla OSP w Gliniku Górnym na działkach nr ew. 968/1 i 969, obr. ew. Glinik Górny.

Frysztak, 16-08-2023 r.

Gpr.6733.15.2023

OBWIESZCZENIE

o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

            Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Gliniku Górnym o garaż dla OSP w Gliniku Górnym na działkach nr ew. 968/1 i 969, obr. ew. Glinik Górny,

zawiadamiam Strony postępowania o tym, że:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Starosta Strzyżowski oraz Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie uzgodnił projekt decyzji postanowieniem PZD.456.94.2023 z dnia 16.08.2023 r.
  2. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 31-08-2023 r.

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-08-30 12:18przez:
Opublikowano:2023-08-30 12:19przez: Magda Śliwka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:230

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo