Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-10-02 ( Imieniny: Racheli, Slawy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.9.2023

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.9.2023

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia Strony postępowania o  zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.9.2023 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Frysztak i Twierdza, gmina Frysztak, na działkach numer ewidencyjny obrębu: Twierdza: 256, 269, 270, 275/6, 275/7, 273/1, 273/2; Frysztak: 297, 299/2, 300.

Frysztak, 05-06-2023 r.

Gpr.6733.9.2023

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

            Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Frysztak i Twierdza, gmina Frysztak, na działkach numer ewidencyjny obrębu: Twierdza: 256, 269, 270, 275/6, 275/7, 273/1, 273/2; Frysztak: 297, 299/2, 300

zawiadamiam Strony postępowania o tym, że

  1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Starosta Strzyżowski oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
  2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie uzgodnił w/w projekt decyzji postanowieniem PZD.456.56.2023 z dnia 17-05-2023 r.
  3. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał w dniu 19.05.2023 r. postanowienie nr DOP-WUDI.483.276.2023.2.EW, w którym uzgodnił projekt decyzji, wnosząc równocześnie o uwzględnienie w decyzji wymogów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
  4. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 20-06-2023 r.

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-06-05 14:41przez:
Opublikowano:2023-06-05 10:34przez: Magda Śliwka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:70

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo