Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-10-02 ( Imieniny: Racheli, Slawy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2023

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do 1 kV – oświetlenie boiska sportowego GOSiR we Frysztaku na działkach nr ew. 305, 306, 356 i 357/1, obr. ew. Frysztak.

Frysztak, 16-05-2023 r.

Gpr.6733.2.2023

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamia się, że 16 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do 1 kV – oświetlenie boiska sportowego GOSiR we Frysztaku na działkach nr ew. 305, 306, 356 i 357/1, obr. ew. Frysztak.

W dniu 16-05-2023 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:

  1. Starostą Strzyżowskim, odnośnie ochrony gruntów rolnych;
  2. Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych;
  3. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wydziałem Spraw Terenowych I w Krośnie, odnośnie terenów położonych w granicach otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i w obszarze jego otuliny;
  4. Marszalkiem Województwa Podkarpackiego odnośnie lokalizacji inwestycji w obszarze udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina rzeki Wisłok 432;

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.2.2023 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 31.05.2023 r.

W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 07.06.2023 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-17 11:16przez:
Opublikowano:2023-05-17 11:17przez: Magda Śliwka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:85

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo