Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-10-02 ( Imieniny: Racheli, Slawy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.11.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.11.2023

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew.:

–             obręb ew. Glinik Średni: 538/3, 538/4, 558/3, 558/4;

–             obręb ew. Pułanki: 463;

–             obręb ew. Frysztak: 1, 256, 257, 259, 260/1, 260/2, 269, 271, 273 i 275.

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew.:

–             obręb ew. Pułanki: 463, 464, 475/6, 475/8;

obręb ew. Frysztak: 1, 256, 257, 259, 260/1, 260/2, 269.

Frysztak, 15-05-2023 r.

Gpr.6733.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

            Zgodnie z art. 61 § 4 i 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że 21 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew.:

–             obręb ew. Glinik Średni: 538/3, 538/4, 558/3, 558/4;

–             obręb ew. Pułanki: 463;

–             obręb ew. Frysztak: 1, 256, 257, 259, 260/1, 260/2, 269, 271, 273 i 275.

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew.:

–             obręb ew. Pułanki: 463, 464, 475/6, 475/8

-              obręb ew. Frysztak: 1, 256, 257, 259, 260/1, 260/2, 269.

W dniu 15-05-2023 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:

  1. Starostą Strzyżowskim, odnośnie ochrony gruntów rolnych;
  2. Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych;
  3. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wydziałem Spraw Terenowych I w Krośnie, odnośnie terenów położonych w granicach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i w obszarze jego otuliny;
  4. Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie odnośnie inwestycji na terenie przyległym do pasa drogowego drogi powiatowej i w pasie drogowym tej drogi;
  5. Marszalkiem Województwa Podkarpackiego odnośnie lokalizacji inwestycji w obszarze udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina rzeki Wisłok 432;
  6. Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym
  7. Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, 33-152 Pogórska Wola 450 odnośnie inwestycji zlokalizowanej w pasie szerokości 65,0 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 250 mm.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.11.2023 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 31.05.2023 r.

W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 07.06.2023 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-16 14:14przez:
Opublikowano:2023-05-16 14:14przez: Magda Śliwka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:86

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo