Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-10-02 ( Imieniny: Racheli, Slawy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Obwieszczenie o skierowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.9.2023 do uzgodnienia

Obwieszczenie o skierowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.9.2023 do uzgodnienia

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o skierowaniu do uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ew.:

–          obręb ew. Twierdza: 256, 269, 270, 275/6, 275/7, 273/1 i 273/2;

–          obręb ew. Frysztak: 297, 299/2 i 300

Frysztak, 08-05-2023 r.

Gpr.6733.9.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

            Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek: Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ew.:

–          obręb ew. Twierdza: 256, 269, 270, 275/6, 275/7, 273/1 i 273/2;

–          obręb ew. Frysztak: 297, 299/2 i 300,

 zawiadamiam, że 8 maja 2023 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie w/w projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:

  • Starosta Strzyżowski, odnośnie ochrony gruntów rolnych;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych;
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie, odnośnie terenów położonych w granicach otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego;
  • Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie odnośnie inwestycji na terenie przyległym do pasa drogowego drogi powiatowej;
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego odnośnie lokalizacji inwestycji w obszarze udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina rzeki Wisłok 432;
  • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.9.2023 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 24.05.2023 r.

W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 31-05-2023 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-10 15:22przez:
Opublikowano:2023-05-10 15:24przez: Magda Śliwka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:98

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo