Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Referat Budżetu i Finansów

Referat Budżetu i Finansów

tel. +48 17 277 71 10 wew. 327, 322, 323, 324, 325

pokoje 22, 23, 24, 25, 27

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

 1.  Planowanie i wykonywanie budżetu, prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, obsługi kasowej, obsługi finansowej urzędu oraz wykonywanie zadań Gminy z zakresu podatków i opłat lokalnych.
 2. W zakresie budżetu i księgowości Referat:
  • realizuje zadania należące do Skarbnika - głównego księgowego,
  • przygotowuje materiały niezbędne do uchwalenia budżetu Gminy i udziela pomocy Wójtowi w wykonywaniu tego budżetu,
  • zapewnia obsługę księgową budżetu, prowadzi rachunkowość oraz obsługę kasową Urzędu,
  • przygotowuje do wypłaty powstałe należności z tytułu usług, zleceń oraz wynagrodzeń, prowadzi rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i z tytułu podatków od wynagrodzeń,
  • uruchamia środki finansowe dla poszczególnych dysponentów budżetu,
  • przygotowuje materiały niezbędne do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości oraz materiały niezbędne do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy,
  • sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy,
  • prowadzi ewidencje mienia komunalnego,
  • prowadzi księgi rachunkowe i rozlicza inwentaryzację,
  • dokonuje wyceny aktywów i pasywów oraz ustala wynik finansowy,
  • przygotowuje i opracowuje sprawozdania finansowe,
  • dokonuje umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • wykonuje inne zadania mające związek z budżetem i rachunkowością.
 3. W zakresie podatków i opłat lokalnych, Referat prowadzi sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy szczególności:
  • gromadzi i przetwarza dokumentację stanowiącą podstawę wymiaru oraz ewidencji podatników,
  • zajmuje się poborem, sprawami inkasa i prowadzi księgowość podatkową,
  • gromadzi, przechowuje i bada pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracje podatkowe składane organowi podatkowemu,
  • przygotowuje akty administracyjne (decyzje) dotyczące podatków i opłat,
  • przygotowuje dane do projektów aktów prawnych (uchwał), a dotyczące podatków i opłat,
  • podejmuje czynności zmierzające do egzekucji administracyjnej należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz postępowanie zabezpieczające,
  • wydaje zaświadczenia o stanie majątkowym,
  • powadzi ewidencję i aktualizuje tytuły wykonawcze,
  • przygotowuje materiały i prowadzi sprawozdawczość z realizacji podatków i opłat,
  • prowadzi ewidencję i rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
  • wykonuje inne zadania i czynności wynikające z ustaw, dla których organem właściwym jest Gmina.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 13:48przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1752

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo