Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Wójt Gminy

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Ziarnik - Wót Gminy Frysztak Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Frysztak

Dane kontaktowe:
Tel.: 17 2777 110
Tel. kom.: 695 860 355
E-mail:wojtatfrysztak.pl

 

 1. Wójt kieruje Urzędem i osobiście odpowiada za prawidłową realizację zadań określonych przepisami prawa.
 2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje Gminę na zewnątrz.
 3.  Do zadań wójta należy w szczególności:
  1. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
  3. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  4. okresowe organizacje narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań.
  5. koordynacja działalność komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizuje uch współpracę,
  6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczące podziału zadań,
  7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
  8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań przez Urząd
  9. czuwanie nad wykonywaniem zadań zleconych Gminie, które na mocy ustaw lub porozumień realizowane są przez podległych mu pracowników
  10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
  11. upoważnianie swojego Zastępcę lub innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  12. udzielanie odpowiedzi na skargi kierowane przez obywateli w związku z działalnością Urzędu i jego pracowników,
  13. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego i zarządzenia wewnętrzne związane z wewnętrzną organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, jeśli nie jest to sprzeczne z Regulaminem Organizacyjnym,
  14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  15. wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa i Regulaminem oraz uchwałami Rady i Zarządu.
 4. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
 5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 6. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
 7. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 12:50przez:
Opublikowano:0000-00-00 11:28przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:5333

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo