Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Klauzule RODO

Klauzule RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO) informuje się, że:

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak, tel: 17 277 71 11, e-mail: osrodek@gosir.frysztak.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Patryk Filip za pomocą adresu e-mail: iod@ug.frysztak.pl lub pisemnie na adres Administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

1)      wykonania zadań́ statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Uchwała Nr XXXVII/235/2009 Rady   Gminy   Frysztak z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji We  Frysztaku.) oraz innych

2)      tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

3)       realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, itd. – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku  z przepisami krajowych ustaw podatkowych

4)      niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b);

5)      wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (jeżeli dotyczy)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Ograniczenia uprawnień mogą wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu realizacji pkt. 1-4 wymienionych powyżej jest wymogiem ustawowym lub umownym. Nie podanie danych może skutkować niemożnością realizacji tych zadań. Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-25 09:46przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:12przez: Administrator
Zmodyfikowano:2024-07-04 14:12przez: Patryk Filip
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1080

Rejestr zmian

  • [2024-07-04 14:12:01]Patryk Filipaktualizacja

Banery/Logo