Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2003

Zarządzenia Wójta Gminy 2003

 1. Nr I/8/2003 z dnia 14.01.2003 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Średni gm. Frysztak"
 2. Nr I/9/2003 z dnia 17.01.2003 w sprawie zawieszenia wykonania uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Pułanki dotyczącego wyboru sołtysa.
 3. Nr I/10/2003 z dnia 20.01.2003 w sprawie zasad umarzania niepodatkowych należności pieniężnych,stanowiących dochody Gminy Frysztak oraz udzielania ulg w ich spłacaniu.
 4. Nr I/11/2003 z dnia 17.01.2003 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Frysztak.
 5. Nr I/12/2003 z dnia 20.01.2003 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 3510004 Glinik Górny - Wieś".
 6. Nr I/13/2003 z dnia 21.02.2003 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę "oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 514 Frysztak- Klecie w miejscowości Gogołów na odcinku od kościoła po starą szkołę"
 7. Nr I/14/2003 z dnia 21.02.2003 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę "pawilonu sportowo - szatniowego na obiekcie boiska sportowego w Lubli" - stan surowy otwarty.
 8. Nr I/15/2003 z dnia 21.02.2003 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za mieszkania komunalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Gogołowie.
 9. Nr I/16/2003 z dnia 21.02.2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali w budynku Ośrodka Zdrowia w Gogołowie.
 10. Nr I/17/2003 z dnia 10.03.2003 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Frysztak.
 11. Nr I/18/2003 z dnia 18.02.2003 w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Strzyżowie dotyczącym sprzedaży zwierząt gospodarskich stanowiących własność Garnczarska Jadwiga zam. Widacz 32 i wniosku opiekuna prawnego Koś Maria.
 12. Nr I/19/2003 z dnia 28.02.2003 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich na 2003 r.
 13. Nr I/20/2003 z dnia 24.02.2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Średni gm. Frysztak".
 14. Nr I/21/2003 z dnia 28.02.2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r.
 15. Nr I/22/2003 z dnia 28.02.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 16. Nr I/23/2003 z dnia 03.03.2003 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.
 17. Nr I/24/2003 z dnia 04.03.2003 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 18. Nr I/25/2003 z dnia 18.03.2003 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Frysztak.
 19. Nr I/26/2003 z dnia 24.03.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 20. Nr I/27/2003 z dnia 25.03.2003 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r.
 21. Nr I/28/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 22. Nr I/29/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie powołania komisji do dokonania odbiorów robót remontowo - budowlanych wykonywanych na budynkach wiejskich stanowiących własność Gminy Frysztak w 2003 r.
 23. Nr I/30/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników wodociągu komunalnego oraz pracowników oczyszczalni ścieków.
 24. Nr I/31/2003 z dnia 31.03.2003 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/21/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. o ustaleniu układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r.
 25. Nr I/32/2003 z dnia 01.04.2003 w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego we Frysztaku i Zespołu Szkól w Lubli.
 26. Nr I/33/2003 z dnia 14.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 27. Nr I/34/2003 z dnia 14.04.2003 w sprawie sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań z nabywcą.
 28. Nr I/35/2003 z dnia 28.04.2003 w sprawie przekazania nieodpłatnie na rzecz Województwa Podkarpackiego gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak przeznaczonego pod budowę drogi wojewódzkiej nr 988.
 29. Nr I/36/2003 z dnia 09.05.2003 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu sprzedaży nieruchomości określonych w wykazach z dnia : 06.03.2003 r. i 03.04.2003.
 30. Nr I/37/2003 z dnia 15.05.2003 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 31. Nr I/38/2003 z dnia 15.05.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 32. Nr I/39/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie umorzenia płatności czynszu za najmowany lokal (garaż) w budynku "Starej Szkoły" w Hucie Gogołowskiej za miesiące maj i czerwiec.
 33. Nr V/40/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
 34. Nr I/41/2003 z dnia 21.05.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów działek nr. 19 i nr. 393 stanowiące własność Gminy Frysztak położone w miejscowości Lubla.
 35. Nr I/42/2003 z dnia 21.05.2003 w sprawie przejęcia nieodpłatnie na rzecz Gminy Frysztak gruntu stanowiącego własność Pana Józefa Sokołowskiego zam. Łódź ul. Słowackiego 25/4 (KW-30 109) zajętego pod budowę drogi w Gliniku Górnym "Bajorki - Dział" położonym w miejscowości Glinik Górny.
 36. Nr I/43/2003 z dnia 21.05.2003 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
 37. Nr I/44/2003 z dnia 21.05.2003 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Frysztak gruntu stanowiącego własność Pana Janusza Pilcha zam. Gogołów położonego w miejscowości Gogołów z przeznaczeniem pod budowę hali sportowej dla Zespołu Szkół w Gogołowie.
 38. Nr I/45/2003 z dnia 27.05.2003 w sprawie powołania komisji do przetargu sprzedaży nieruchomości określonych w wykazach z dnia: 06.03.2003 r. i 03.04.2003 r.
 39. Nr I/46/2003 z dnia 30.05.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 40. Nr I/47/2003 z dnia 06.06.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 41. Nr I/48/2003 z dnia 12.06.2003 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnego basenu kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 42. Nr I/49/2003 z dnia 20.06.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 43. Nr I/50/2003 z dnia 24.06.2003 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazach z dnia : 06.03.2003 r. i 03.04.2003 r.
 44. Nr I/51/2003 z dnia 30.06.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 45. Nr I/52/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie przyjęcia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Frysztak".
 46. Nr I/53/2003 z dnia 11.07.2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Średni".
 47. Nr I/54/2003 z dnia 15.07.2003 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazach z dnia: 06.03.2003 r. i 03.04.2003 r.
 48. Nr I/55/2003 z dnia 15.07.2003 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazach z dnia: 21 maja 2003 r.
 49. Nr I/56/2003 z dnia 16.07.2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 50. Nr I/57/2003 z dnia 17.07.2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 3510004 - Glinik Górny-Wieś".
 51. Nr I/58/2003 z dnia 17.07.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drzewa pozyskanego z lasu mienia gminnego (mienie wsi Glinik Górny) położonego we wsiach Glinik Górny i Huta Gogołowska.
 52. Nr I/59/2003 z dnia 28.07.2003 w sprawie zmiany zarządzenie nr I/51/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 53. Nr I/60/2003 z dnia 01.08.2003 w sprawie powołania komisji do oszacowania strat powodziowych.
 54. Nr I/61/2003 z dnia 05.08.2003 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazach z dnia: 06.03.2003 r. i 03.04.2003 r.
 55. Nr I/62/2003 z dnia 06.08.2003 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Zespołu Przetargowego.
 56. Nr I/63/2003 z dnia 10.08.2003 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie Gogołowskiej.
 57. Nr I/64/2003 z dnia 10.08.2003 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego we Frysztaku.
 58. Nr I/65/2003 z dnia 10.08.2003 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 59. Nr I/66/2003 z dnia 10.08.2003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Publicznego we Frysztaku.
 60. Nr I/67/2003 z dnia 29.08.2003 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.
 61. Nr I/68/2003 z dnia 29.08.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 62. Nr I/69/2003 z dnia 04.09.2003 w sprawie przejęcia nieodpłatnie na rzecz Gminy Frysztak gruntów położonych w miejscowości Cieszyna zajętych pod budowę drogi w kierunku "Mniszki".
 63. Nr I/70/2003 z dnia 01.09.2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Remont dróg" wykonanych w miesiącu sierpniu 2003 r.>
 64. Nr I/71/2003 z dnia 01.09.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak położonych w miejscowości LUBLA.
 65. Nr I/72/2003 z dnia 01.09.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak położonych w miejscowości Frysztak.
 66. Nr I/73/2003 z dnia 03.09.2003 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Frysztak położonych w miejscowości Pułanki gruntu na budowę drogi dojazdowej do zabudowań i działek rolnych.
 67. Nr I/74/2003 z dnia 01.09.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z lasu mienia gminnego położonego we wsi Cieszyna.
 68. Nr I/75/2003 z dnia 04.09.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna budowlanego pozyskanego z lasu mienia gminnego położonego we wsi Glinik Górny i Huta Gogołowska.
 69. Nr I/76/2003 z dnia 15.09.2003 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Frysztak gruntu położonego w miejscowości Glinik Górny oznaczonego numerem 968/2 dla powiększenia działki przy budynku wiejskim w Gliniku Górnym.
 70. Nr I/77/2003 z dnia 25.09.2003 w sprawie zmiany zarządzenie nr 1/68/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 71. Nr I/78/2003 z dnia 26.09.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 72. Nr I/79/2003 z dnia 30.09.2003 w sprawie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych budżetu Gminy na 2003 r.
 73. Nr I/80/2003 z dnia 30.09.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 74. Nr I/81/2003 z dnia 13.10.2003 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjno-Likwidacyjnej sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w jednostkach OSP.
 75. Nr I/82/2003 z dnia 16.10.2003 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/79/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 30 września 2003 r.
 76. Nr I/83/2003 z dnia 30.10.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 77. Nr I/84/2003 z dnia 04.11.2003 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazach z dnia: 21 lipca 2003 r.
 78. Nr I/85/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 79. Nr I/86/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Frysztak.
 80. Nr I/87/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Frysztak na 2004 r.
 81. Nr I/88/2003 z dnia 18.12.2003 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazach z dnia: 21 lipca 2003 r. i 3 września 2003 r.
 82. Nr I/89/2003 z dnia 31.12.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 13:39przez:
Opublikowano:2022-03-09 13:39przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1085

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo