Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2006

Zarządzenia Wójta Gminy 2006

 1. Nr I/372/2006 z dnia 02.01.2006 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 2. Nr I/373/2006 z dnia 02.01.2006 w sprawie ustalenia zasad zbywania drewna pozyskanego w lasach stanowiących własność Gminy Frysztak.
 3. Nr I/374/2006 z dnia 20.02.2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.
 4. Nr I/375/2006 z dnia 20.02.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 5. Nr I/376/2006 z dnia 22.02.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 6. Nr I/377/2006 z dnia 22.02.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
 7. Nr I/378/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.
 8. Nr I/379/2006 z dnia 03.03.2006 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.
 9. Nr I/380/2006 z dnia 15.03.2006 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r.
 10. Nr I/381/2006 z dnia 31.03.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 11. Nr I/382/2006 z dnia 10.04.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Frysztak, Gogołów, Lubla".
 12. Nr I/383/2006 z dnia 10.04.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Promocja Gminy".
 13. Nr I/384/2006 z dnia 11.04.2006 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich na 2006 rok.
 14. Nr I/385/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006r.
 15. Nr I/386/2006 z dnia 12.05.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
 16. Nr I/387/2006 z dnia 26.05.2006 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót remontowo- budowlanych.
 17. Nr I/388/2006 z dnia 19.05.2006 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego.
 18. Nr I/389/2006 z dnia 26.05.2006 w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2006r.
 19. Nr I/390/2006 z dnia 31.05.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 20. Nr I/391/2006 z dnia 31.05.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Gliniku Górnym.
 21. Nr I/392/2006 z dnia 07.06.2006 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2007 - 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 2.134.991,70 zł.
 22. Nr I/393/2006 z dnia 14.06.2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt oraz ich części.
 23. Nr I/394/2006 z dnia 14.06.2006 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Komunalnego basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 24. Nr I/395/2006 z dnia 21.06.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
 25. Nr I/396/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 26. Nr I/397/2006 z dnia 03.07.2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 27. Nr I/398/2006 z dnia 05.07.2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 28. Nr I/399/2006 z dnia 20.07.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 29. Nr I/400/2006 z dnia 26.07.2006 w sprawie nabycia gruntu w miejscowości Frysztak.
 30. Nr I/401/2006 z dnia 31.07.2006 w sprawie wynajmu lokalu w budynku wiejskim w Widaczu.
 31. Nr I/402/2006 z dnia 31.07.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 32. Nr I/403/2006 z dnia 02.08.2006 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Frysztak.
 33. Nr I/404/2006 z dnia 02.08.2006 w sprawie przeprowadzenia w 2006 roku kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w jednostkach podległych.
 34. Nr I/405/2006 z dnia 07.08.2006 w sprawie nabycia gruntu w Stępinie.
 35. Nr I/406/2006 z dnia 07.08.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
 36. Nr I/407/2006 z dnia 09.02.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
 37. Nr I/408/2006 z dnia 09.08.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
 38. Nr I/409/2006 z dnia 09.08.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
 39. Nr I/410/2006 z dnia 09.08.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
 40. Nr I/411/2006 z dnia 09.08.2006 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej do gruntów mienia gminnego w miejscowości Glinik Dolny.
 41. Nr I/412/2006 z dnia 08.09.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
 42. Nr I/413/2006 z dnia 16.08.2006 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy lata.
 43. Nr I/414/2006 z dnia 16.08.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
 44. Nr I/415/2006 z dnia 16.08.2006 w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, związanych z klęską suszy w 2006 roku.
 45. Nr I/416/2006 z dnia 25.08.2006 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
 46. Nr I/417/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 47. Nr I/418/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2007 - 2011 pożyczki długoterminowej w kwocie 242.000,00 zł.
 48. Nr I/419/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 49. Nr I/420/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót remontowo- budowlanych.
 50. Nr I/421/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 51. Nr I/422/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2007 - 2011 pożyczki długoterminowej w kwocie 192.00,00 zł.
 52. Nr I/423/2006 z dnia 19.10.2006 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2007 - 2011 pożyczki długoterminowej w kwocie 192.00,00 zł.
 53. Nr I/424/2006 z dnia 30.10.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
 54. Nr I/425/2006 z dnia 30.10.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny.
 55. Nr I/426/2006 z dnia 31.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 56. Nr I/427/2006 z dnia 02.11.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny.
 57. Nr I/428/2006 z dnia 07.11.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak.
 58. Nr I/429/2006 z dnia 09.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 59. Nr I/430/2006 z dnia 15.11.2006 w sprawie projektu budżetu gminy na 2007r.
 60. Nr I/431/2006 z dnia 30.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 61. Nr I/433/2006 z dnia 30.11.2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczeniu usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w latach 2007 - 2010.
 62. Nr I/434/2006 z dnia 15.11.2006 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina.
 63. Nr I/435/2006 z dnia 29.11.2006 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 64. Nr I/436/2006 z dnia 30.11.2006 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Dolnym.
 65. Nr I/1/2006 z dnia 06.12.2006 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.
 66. Nr I/2/2006 z dnia 12.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 67. Nr I/4/2006 z dnia 29.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie.
 68. Nr I/5/2006 z dnia 29.12.2006 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 13:33przez:
Opublikowano:2022-03-09 13:33przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:2817

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo