Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2015

Zarządzenia Wójta Gminy 2015

 1. Nr IV/6/2015 z dnia 13.01.2015 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak.
 2. Nr IV/7/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.
 3. Nr IV/8/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
 4. Nr IV/9/2015 z dnia 13.02.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych w budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2015 r.
 5. Nr IV/10/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2015 roku.
 6. Nr IV/11/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2015 r.
 7. Nr IV/12/2015 z dnia 27.02.2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
 8. Nr IV/13/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2015.
 9. Nr IV/14/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Wójta oraz upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych.
 10. Nr IV/15/2015 z dnia 04.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 11. Nr IV/16/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie nabycia gruntu. 
 12.  Nr IV/17/2015 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 13. Nr IV/18/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 14. Nr IV/19/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/151/2012 Wójta Gminy Frysztak  z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej oraz trybu pracy.
 15. Nr IV/20/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
 16. Nr IV/21/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Frysztak do obsługi zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach na terenie Gminy Frysztak.
 17. Nr IV/22/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 18. Nr IV/23/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2015 r.
 19. Nr IV/24/2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt: "Reagowanie na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN".
 20. Nr IV/25/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 21. Nr IV/26/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
 22. Nr IV/27/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 23. Nr IV/28/2015 z dnia 24.04.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr IV/26/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
 24. Nr IV/29/2015 z dnia 24.04.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr IV/27/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania komisji wyborczych. 
 25. Nr IV/30/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 26. Nr IV/31/2015 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 27. Nr IV/32/2015 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE-KAPER 15/I".
 28. Nr IV/33/2015 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 29. Nr IV/34/2015 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 30. Nr IV/35/2015 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
 31. Nr IV/36/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 32. Nr IV/37/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 33. Nr IV/38/2015 z dnia 16.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód wyrządzonych w infrastrukturze Gminy Frysztak wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych.
 34. Nr IV/39/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 35. Nr IV/40/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 36. Nr IV/41/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2015 roku.
 37. Nr IV/42/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 38. Nr IV/43/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 39. Nr IV/44/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Frysztak.
 40. Nr IV/45/2015 z dnia 03.07.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 41. Nr IV/46/2015 z dnia 03.07.2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2015/2016.
 42. Nr IV/47/2015 z dnia 08.07.2015 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2023 - 2024 kredytu długoterminowego w kwocie 874.150,76 zł.
 43. Nr IV/48/2015 z dnia 10.07.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 44. Nr IV/49/2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją, remontem i odbudową dróg na terenie Gminy Frysztak.
 45. Nr IV/50/2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
 46. Nr IV/51/2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 47. Nr IV/52/2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 48. Nr IV/53/2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak przeznaczonych do dzierżawy rolnej.
 49. Nr IV/54/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 
 50. Nr IV/55/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 51. Nr IV/56/2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 52. Nr IV/57/2015 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum.
 53. Nr IV/58/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 54. Nr IV/59/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 55. Nr IV/60/2015 z dnia 04.09.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum.
 56. Nr IV/61/2015 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 57. Nr IV/62/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 58. Nr IV/63/2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
 59. Nr IV/64/2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 60. Nr IV/65/2015 z dnia 09.10.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 61. Nr IV/66/2015 z dnia 09.10.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 62. Nr IV/67/2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przygotowania i przyprowadzenia gminnego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE-SAREX 15/II".
 63. Nr IV/68/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 64. Nr IV/69/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
 65. Nr IV/70/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 66. Nr IV/71/2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
 67. Nr IV/72/2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 68. Nr IV/73/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 69. Nr IV/74/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 70. Nr IV/75/2015 z dnia 02.11.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 71. Nr IV/76/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2016 rok.
 72. Nr IV/77/2015 z dnia 13.11.2015 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 - 2028.
 73. Nr IV/78/2015 z dnia 16.11.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok".
 74. Nr IV/79/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 75. Nr IV/80/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójt Gminy Frysztak.
 76. Nr IV/81/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2016 roku.
 77. Nr IV/82/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie nabycia gruntu.
 78. Nr IV/83/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie nabycia gruntu. 
 79. Nr IV/84/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 80. Nr IV/85/2015 z dnia 01.02.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Tarpan Honker.
 81. Nr IV/86/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony.
 82. Nr IV/87/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Frysztak.
 83. Nr IV/88/2015 z dnia 08.12.2015 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej.
 84. Nr IV/89/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego Powiatu Strzyżowskiego.
 85. Nr IV/90/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 86. Nr IV/91/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 87. Nr IV/92/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr III/145/2012 z dnia 16.08.2012 r. dotyczącego tworzenia na terenie gminy Frysztak zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 10:54przez:
Opublikowano:2022-03-09 10:54przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:838

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo