Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2021

Zarządzenia Wójta Gminy 2021

 1. Nr V/215/2021 z dnia 8 stycznia 2021r w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cieszyna gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 2. Nr V/216/2021 z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych. dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak. 
 3. Nr V/217/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkańców 2021 r. na terenie Gminy Frysztak. 
 4. Nr V/218/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku. 
 5. Nr V/219/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie nabycia gruntu.
 6. Nr V/220/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zasad jego przyznawania oraz jego maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Frysztak. 
 7. Nr V/221/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. Nr V/222/2021 z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2021 r.
 9. Nr V/223/2021 z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 10. Nr V/224/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Nr V/225/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr IV/343/2018 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Frysztak”.
 12. Nr V/226/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2021 r.
 13. Nr V/227/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży. 
 14. Nr V/228/2021 z dnia 23 luty 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2021r.
 15. Nr V/229/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2021 roku.
 16. Nr V/230/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 17. Nr V/231/2021 z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Przedszkola Publicznego we Frysztaku.
 18. Nr V/232/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 19. Nr V/233/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr V/111/2019 Wójta Gminy Frysztak z dnia 21.11.2019 roku.
 20. Nr V/234/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2021 r. zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn.: "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 21. Nr V/235/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2021 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn.: "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 22. Nr V/236/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
 23. Nr V/237/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 24. Nr V/238/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Frysztak.
 25. Nr V/240/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 26. Nr V/241/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
 27. Nr V/242/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005.
 28. Nr V/243/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku im. Józefa Wybickiego we Frysztaku Panu Krzysztofowi Niemcowi.
 29. Nr V/244/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie. 
 30. Nr V/245/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie Panu Waldemarowi Błażejowskiemu. 
 31. Nr V/246/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
 32. Nr V/247/2021 z dnia 05 maja 2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
  Zespołu Szkół w Gogołowie Panu Tomaszowi Laskowskiemu.
 33. Nr V/248/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 34. Nr V/249/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Frysztak treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/ SAREX - 21”.
 35. Nr V/250/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie nabycia gruntu.
 36. Nr V/251/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie nabycia gruntu.
 37. Nr V/252/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2021 roku.
 38. Nr V/253/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 39. Nr V/254/2021 z dnia 09 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2021-2031 kredytu długoterminowego w kwocie 288.015,68 zł.
 40. Nr V/255/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 41. Nr V/256/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 42. Nr V/257/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 43. Nr V/258/2021 z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie nabycia gruntu.
 44. Nr V/259/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 45. Nr V/260/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 46. Nr V/261/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gogołów gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 47. Nr V/262/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
 48. Nr V/263/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 49. Nr V/264/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 50. Nr V/265/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 51. Nr V/266/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Gogołowie.
 52. Nr V/267/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 53. Nr V/268/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 54. Nr V/269/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do oszacowania i przeznaczenia do kasacji sprzętu i urządzeń pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Frysztak.
 55. Nr V/270/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 56. Nr V/271/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”.
 57. V/272/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert związanych z realizacją ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frysztak w latach 2022-2023”.
 58. Nr V/273/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Frysztak do obsługi zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 59. Nr V/274/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cieszyna gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 60. Nr V/275/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w 2022 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 61. Nr V/276/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Frysztak w 2022 roku.
 62. Nr V/277/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 63. Nr V/278/2021 z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr III/201/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie stawek rozliczenia podróży służbowych odbytych samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy na obszarze kraju dla pracowników Urzędu Gminy Frysztak i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 64. Nr V/279/2021 z dnia 19 października w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla gospodarzy budynków wiejskich na terenie Gminy Frysztak
 65. Nr V/280/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2022 roku.
 66. Nr V/281/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gogołów gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 67. Nr V/282/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania i powołania zespołu powypadkowego.
 68. Nr V/283/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 69. Nr V/284/2021 z dnia 29 października w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.
 70. Nr V/285/2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 71. Nr V/286/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2022 rok.
 72. Nr V/287/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 - 2036.
 73. Nr V/288/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach wojewódzkiego treningu będącego elementem ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21”.
 74. Nr V/289/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania operatora informatycznego obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21 listopada 2021 r.
 75. Nr V/290/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.
 76. Nr V/291/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 77. Nr V/292/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie nabycia gruntu.
 78. Nr V/293/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży.
 79. Nr V/294/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, tj.: pasów drogowych dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z b udową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną, nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat.
 80. Nr V/295/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 81. Nr V/296/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 20212 rok.
 82. Nr V/297/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw ustalenia prawa do rekompensaty.
 83. Nr V/298/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku, powołania komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu.
 84. Nr V/299/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 85. Nr V/301/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie nabycia gruntu. 
 86. Nr V/302/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku. 
 87. Nr V/303/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku.
 88. Nr V/304/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 13:21przez:
Opublikowano:2022-03-07 09:26przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-06-06 09:20przez: Ewelina Baje
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:954

Rejestr zmian

 • [2022-06-06 09:20:19]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-06-03 13:32:48]Ewelina Bajeaktualizacja

Banery/Logo