Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2021

Uchwały Rady Gminy 2021

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Frysztak Nr XXV/223/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
 2. Nr XXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 3. Nr XXV/225/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/137/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 4. Nr XXV/226/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 5. Nr XXV/227/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/172/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Nr XXV/228/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym 22 słupów energetycznych niskiego napięcia we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
 7. Nr XXV/229/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynkach „Domu wiejskiego” i „Zespołu Szkół” w Stępinie pod maszty z antenami do przesyłu internetu drogą radiową w technologii szerokopasmowej.
 8. Nr XXV/230/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym kanalizacji teletechnicznej we Frysztaku.
 9. Nr XXV/231/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczenia na strychu budynku wiejskiego w Lubli na umieszczenie serwera do przesyłu internetu światłowodowego.
 10. Nr XXVI/232/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 11. Nr XXVI/233/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 12. Nr XXVI/234/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na jeden ciągnik rolniczy, jedną kosiarkę z wysięgnikiem, jedną kosiarką boczną oraz jeden pług przedni hydrauliczny do odśnieżania dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 13. Nr XXVI/235/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 14. Nr XXVI/236/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak”.
 15. Nr XXVI/237/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak.
 16. Nr XXVI/238/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie.
 17. Nr XXVI/239/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 18. Nr XXVI/240/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 19. Nr XXVI/241/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie uznania petycji wielokrotnej za zasługującą na uwzględnienie.
 20. Nr XXVII/242/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 21. Nr XXVII/243/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/232/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 22. Nr XXVII/244/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 r. w miejscowościach Frysztak i Pułanki.
 23. Nr XXVII/245/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 24. Nr XXVII/246/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2021 roku”.
 25. Nr XXVII/247/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Frysztak za rok 2021.
 26. Nr XXVII/248/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Twierdzy.
 27. Nr XXVII/249/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 28. Nr XXVIII/250/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 29. Nr XXVIII/251/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 30. Nr XXVIII/252/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 31. Nr XXVIII/253/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 32. Nr XXVIII/254/2021 z dnia 29 kwietnia 2021roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w posiadanie zależne części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni.
 33. Nr XXVIII/255/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu socjalnego znajdującego się w budynku oznaczonego nr 136 w Kobylu.
 34. Nr XXVIII/256/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Sołectwa Kobyle do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025.
 35. Nr XXVIII/257/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobyle”.
 36. Nr XXIX/258/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2021 r. zadania publicznego.
 37. Nr XXIX/259/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 38. Nr XXIX/260/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 39. Nr XXIX/261/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 40. Nr XXIX/262/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.
 41. Nr XXIX/263/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego.
 42. Nr XXIX/264/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 43. Nr XXX/265/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
 44. Nr XXX/266/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 45. Nr XXX/267/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2020 r.
 46. Nr XXX/268/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 47. Nr XXX/269/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 48. Nr XXX/270/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021 Gminy Frysztak Nr XXV/223/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
 49. Nr XXX/271/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. uchylająca uchwałę nr XXV/228/2021 z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym 22 słupów energetycznych niskiego napięcia we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
 50. Nr XXX/272/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego.
 51. Nr XXX/273/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Frysztak.
 52. Nr XXXI/274/2021 z dnia 29 września 2021 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 53. Nr XXXI/275/2021 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 54. Nr XXXI/276/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022.
 55. Nr XXXI/277/2021 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/79/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku” i nadania mu Statutu, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 23 grudnia 2019 roku.
 56. Nr XXXI/278/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie gminy Frysztak.
 57. Nr XXXI/279/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku starej szkoły w Gliniku Średnim.
 58. Nr XXXII/280/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 59. Nr XXXII/281/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 60. Nr XXXII/282/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomnika przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Lubla.
 61. Nr XXXII/283/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/155/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 62. Nr XXXIII/284/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 63. Nr XXXIII/285/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 64. Nr XXXIII/286/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie odstąpienia od zaciągnięcia w 2021 r. kredytu długoterminowego w kwocie 288.015,68 zł.
 65. Nr XXXIII/287/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.
 66. Nr XXXIII/288/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r.
 67. Nr XXXIII/289/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwalę Nr III/21/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 68. Nr XXXIII/290/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 69. Nr XXXIV/291/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 70. Nr XXXIV/292/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 71. Nr XXXIV/293/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 72. Nr XXXIV/294/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych, zasad ich otrzymywania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 73. Nr XXXIV/295/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 74. Nr XXXIV/296/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2022 r.
 75. Nr XXXIV/297/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2022 r.
 76. Nr XXXIV/298/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 77. Nr XXXIV/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 78. Nr XXXIV/300/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 79. Nr XXXIV/301/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 80. Nr XXXIV/302/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 13:20przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1523

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo