Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Frysztak z siedzibą: Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, tel: 172777110, e-mail: ug@frysztak.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@ug.frysztak.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy
  Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu związanym z:
  • wydaniem decyzji o warunkach zabudowy;
  • wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • wydaniem zmiany decyzji o warunkach zabudowy;
  • wydaniem decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy;
  • wydaniem zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty z którymi zwarto umowy powierzenia danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania wymienionych celów. Nie podanie danych skutkuje niemożnością realizacji ww. zadań.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Jan Ziarnik

Wójt Gminy Frysztak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-25 10:28przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:01przez: Patryk Filip
Zmodyfikowano:2022-04-25 10:35przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:5016

Rejestr zmian

 • [2022-04-25 10:35:16]Patryk Filipaktualizacja
 • [2022-04-25 10:26:49]Patryk Filipaktualizacja

Banery/Logo