Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Klauzula informacyjna – zleceniobiorcy (umowy cywilnoprawne)

Klauzula informacyjna – zleceniobiorcy (umowy cywilnoprawne)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "RODO", niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, Telefon: 17 277 71 10, e-mail: ug@frysztak.pl
 2. Wójt Gminy Frysztak wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z wykorzystaniem oraz ochroną Państwa danych osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się za pomocą adresu mailowego: iod@ug.frysztak.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • zawarcia oraz realizacji umowy podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa min. Kodeks cywilny, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. realizacji opłaty za usługę, prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, itd. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami krajowych ustaw podatkowych, archiwizacyjnych
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty do tego upoważnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty dostarczające do administratora oprogramowanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonaniu umowy, zamówienia o po tym czasie przez wymagany okres zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa min. dotyczy to zobowiązań podatkowych, które przedawnią się z upływem 5lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub w oparciu o uzasadniony interes administratora gdy wymagany jest dłuższy czas – np. egzekucja należności z niej wynikająca.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia praw mogą wynikać z odrębnych przepisów prawa.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia, umowy. Nie podanie danych skutkuje nie możnością realizacji celów wymienionych w pkt. 3
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-22 13:20przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:704

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo