Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.15.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.15.2023

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Gliniku Górnym o garaż dla OSP w Gliniku Górnym na działkach nr ew. 968/1 i 969, obr. ew. Glinik Górny.

Frysztak, 31-07-2023 r.

Gpr.6733.15.2023

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że 23 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Gliniku Górnym o garaż dla OSP w Gliniku Górnym na działkach nr ew. 968/1 i 969, obr. ew. Glinik Górny.

W dniu 31-07-2023 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  • Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  • Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie odnośnie terenu przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej,
  • PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.15.2023 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 14.08.2023 r.

W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 22-08-2023 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Z up. Wójta Gminy Frysztak

( - )

Halina Kolanko

Sekretarz Gminy Frysztak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-08-01 09:47przez:
Opublikowano:2023-08-01 09:47przez: Magda Śliwka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:225

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo