Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.16.2023

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.16.2023

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia Strony postępowania o  zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.16.2023 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej STY7111A wraz z wewnętrzną linia zasilająca oraz kanalizacja kablową na działce nr ew. 562/2, obr. ew. Glinik Dolny.

Frysztak, 16-11-2023 r.

Gpr.6733.16.2023

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

            Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677, Warszawa, działającej przez Pełnomocnika – Pana Mariusza Głosa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej STY7111A wraz z wewnętrzną linia zasilająca oraz kanalizacja kablową na działce nr ew. 562/2, obr. ew. Glinik Dolny,

zawiadamiam Strony postępowania o tym, że:

  1. Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
  2. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 01.12.2023 r.

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-16 09:33przez:
Opublikowano:2023-11-16 09:38przez: Magda Śliwka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:79

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo