Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.16.2023

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.16.2023

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia Strony postępowania o  zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.16.2023 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej STY7111A wraz z wewnętrzną linia zasilająca oraz kanalizacja kablową na działce nr ew. 562/2, obr. ew. Glinik Dolny.

Frysztak, 23-10-2023 r.

Gpr.6733.16.2023

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Zgodnie z art. 49 § 1, 61 § 4 i 106 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zawiadamiam, że

  1. W dniu 20 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek1, 02-677 Warszawa, działającej przez Pełnomocnika – Pana Mariusza Głosa, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej STY7111A wraz z wewnętrzną linia zasilająca oraz kanalizacja kablową na działce nr ew. 562/2, obr. ew. Glinik Dolny.
  2. W dniu 23-10-2023 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie oraz zaopiniowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych; PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 07-11-2023 r.

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-24 10:50przez:
Opublikowano:2023-10-24 10:53przez: Magda Śliwka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:106

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo