RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

20.07.2021

 Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL-5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid.1217 i 1211/2 w miejscowości Stępina, gm. Frysztak”

treść

Opublikował: Anna Rzeźnikiewicz
Publikacja dnia: 20.07.2021

Dokument oglądany razy: 60
« inne obwieszczenia i informacje