RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.3.2021

13.05.2021

 Frysztak, 13-05-2021 r.

Gpr.6733.3.2021


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 13-05-2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniem do wodociągu komunalnego na działkach nr ew. 164/8, 164/7, 165/2, 166 i 167, obręb ew. Pułanki.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 27.05.2021 r.
W terminie kolejnych 14 dni od daty doręczenia, tj. do 10-06-2021 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 13.05.2021

Dokument oglądany razy: 58
« inne obwieszczenia i informacje