RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2021

20.04.2021

 Frysztak, 20-04-2021 r.

Gpr.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam, że w dniu 20-04-2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 05.05.2021 r.
W terminie kolejnych 14 dni od daty doręczenia, tj. do 19-05-2021 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu.
Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 20.04.2021

Dokument oglądany razy: 73
« inne obwieszczenia i informacje