RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2021

08.04.2021

 Frysztak, 08-04-2021 r.

Gpr.6733.1.2021


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 08-04-2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i odcinkiem sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 395, 410, 425, 427, 430/9, 430/10, 434/1, 435, 1102, 1280/3 i 1331, obr. ew. Cieszyna.

Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 23.04.2021 r.
W terminie kolejnych 14 dni od daty doręczenia, tj. do 07-05-2021 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu.
Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 08.04.2021

Dokument oglądany razy: 79
« inne obwieszczenia i informacje