RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.2.2021

07.04.2021

 Frysztak, 07-04-2021 r.

Gpr.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 193), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku, ul. Józefa Wybickiego 25, 38-130 Frysztak, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak;
zawiadamiam Strony postępowania o tym, że
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
2. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 07.04.2021

Dokument oglądany razy: 80
« inne obwieszczenia i informacje