RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2021

23.03.2021

 Frysztak, 23-03-2021 r.

Gpr.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w 15 lutego 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku, 
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak.

W dniu 23.03.2021 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.2.2021 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 23.03.2021

Dokument oglądany razy: 109
« inne obwieszczenia i informacje