RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2020

02.04.2020

 Frysztak, 02-04-2020 r.

Gpr.6733.1.2020


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

zawiadamiam, że w dniu 02-04-2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 203/8, 203/9, 203/17 i 203/18, obr. ew. Glinik Dolny.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu.
Z uwagi na zawieszenie biegu terminów na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu CIVID-19 zapoznanie się z dokumentacją będzie możliwe w Urzędzie Gminy Frysztak, pok. nr 16 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 w terminie 14 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu CIVID-19.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 02.04.2020

Dokument oglądany razy: 139
« inne obwieszczenia i informacje