RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.19.2019

03.03.2020

 Frysztak, 28-02-2020 r.

Gpr.6733.19.2019


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 28-02-2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa słupowej stacji transformatorowej Twierdza 3 wraz ze złączem kablowym ZK-SN oraz odcinkami linii energetycznych kablowych SN i nN jako nawiązanie do istniejących linii kablowych SN i nN na działkach nr ew. 275/4, 282/8, 282/9, 282/4 i 282/2, obr. ew. Twierdza.
Postępowanie prowadzone było na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Mariana Mularza.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 03.03.2020

Dokument oglądany razy: 57
« inne obwieszczenia i informacje