RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.5.2019

16.09.2019

 Frysztak, 16-09-2019 r.

Gpr.6733.5.2019


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16-09-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa oświetlenia drogi gminnej (ul. Nowa) na działkach nr ew. 54/2, 54/1, 52, 32/2, 33/2, 33/4, 34/2, 35/2, 36/3, 37/3, 38/2, 39/4, 39/11, 39/8, 41/5, 66/5, 67/5, 41/6, 396 i 384, obręb ew. Frysztak,
Postępowanie było prowadzone na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak, w imieniu której działa Wójt Gminy Frysztak

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 16.09.2019

Dokument oglądany razy: 133
« inne obwieszczenia i informacje