RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 20.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Wzory dokumentów i formularzy

W tym dziale znajdują się wzory dokumentów, formularzy, deklaracji, itp., które wykorzystuje się w Urzędzie Gminy Frysztak.

WZORY FOLMULARZY ANKIET DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI POWETRZA NA TERENIE GMINY FRYSZTAK.

Nazwa
  1. Formularz ankiety dla zabudowy jednorodzinnej.
  2. Formularz ankiety dla przesiębiorców.


WZORY WNIOSKÓW DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH "RODZINA 500+"

Wniosek Rodzina 500+
DLA MNIEJSZEJ RODZINY
Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej
DLA WIĘKSZEJ RODZINY
Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej
Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Załącznik nr 2 do wniosku Rodzina 500+ o osiągniętych dochodach

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej
Załącznik nr 3 do wniosku Rodzina 500+ o zryczałtowanym podatku dochodowym Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej
Załącznik nr 4 do wniosku Rodzina 500+ o wielkości gospodarstwa rolnego Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY PODATKOWYCH

Osoby prawne

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Osoby prawne

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Osoby prawne

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku leśnego, nieruchomości, rolnego - IP

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

PODATEK LEŚNY
Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

PODATEK ROLNY
Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


WZORY DOKUMENTÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Podanie o przyznanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi lub narkomanii do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


WZORY DOKUMENTÓW GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektronicznąOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 20.09.2016
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 6 590