RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 28.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2016

 1. Nr IV/93/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
 2. Nr IV/94/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni przeznaczonych do sprzedaży.
 3. Nr IV/95/2016 z dnia 14.01.2016 r. w sprawie nabycia gruntu.
 4. Nr IV/96/2016 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 5. Nr IV/97/2016 z dnia 20.01.2016 r. zmieniające zarządzenie Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 6. Nr IV/98/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 7. Nr IV/99/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 8. Nr IV/100/2016 z dnia 01.02.2016 r. w sprawie organizacji  przeprowadzenia szkoleń obronnych w 2016 r.
 9. Nr IV/101/2016 z dnia 09.02.2016 r. w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak i współwłaścicieli Państwa Frend Adam i Łopuszyńska-Frend Barbara w miejscowości Kobyle.
 10. Nr IV/102/2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego marki Tarpan Honker.
 11. Nr IV/103/2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2016 r.
 12. Nr IV/105/2016 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny.
 13. Nr IV/106/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny przeznaczonych do sprzedaży.
 14. Nr IV/107/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 15. Nr IV/108/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2016 r.
 16. Nr IV/109/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
 17. Nr IV/110/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna przeznaczonych do sprzedaży.
 18. Nr IV/111/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
 19. Nr IV/112/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak przeznaczonych do sprzedaży.
 20. Nr IV/113/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni.
 21. Nr IV/114/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni przeznaczonych do sprzedaży.
 22. Nr IV/115/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2016.
 23. Nr IV/116/2016 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie powołania komisji w celu uporządkowania dokumentacji z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.
 24. Nr IV/117/2016 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2016 roku.


Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 28.04.2016
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 800