RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2015

 1. Nr IV/6/2015 z dnia 13.01.2015 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak.
 2. Nr IV/7/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.
 3. Nr IV/8/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
 4. Nr IV/9/2015 z dnia 13.02.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych w budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2015 r.
 5. Nr IV/10/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2015 roku.
 6. Nr IV/11/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2015 r.
 7. Nr IV/12/2015 z dnia 27.02.2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
 8. Nr IV/13/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2015.
 9. Nr IV/14/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Wójta oraz upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych.
 10. Nr IV/15/2015 z dnia 04.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 11. Nr IV/16/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie nabycia gruntu. 
 12.  Nr IV/17/2015 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 13. Nr IV/18/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 14. Nr IV/19/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/151/2012 Wójta Gminy Frysztak  z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej oraz trybu pracy.
 15. Nr IV/20/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
 16. Nr IV/21/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Frysztak do obsługi zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach na terenie Gminy Frysztak.
 17. Nr IV/22/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 18. Nr IV/23/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2015 r.
 19. Nr IV/24/2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt: "Reagowanie na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN".
 20. Nr IV/25/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 21. Nr IV/26/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
 22. Nr IV/27/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 23. Nr IV/28/2015 z dnia 24.04.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr IV/26/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
 24. Nr IV/29/2015 z dnia 24.04.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr IV/27/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania komisji wyborczych. 
 25. Nr IV/30/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 26. Nr IV/31/2015 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 27. Nr IV/32/2015 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE-KAPER 15/I".
 28. Nr IV/33/2015 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 29. Nr IV/34/2015 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 30. Nr IV/35/2015 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
 31. Nr IV/36/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 32. Nr IV/37/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 33. Nr IV/38/2015 z dnia 16.06.2015 r. w sprawiepowołania komisji do spraw szacowania szkód wyrządzonych w infrastrukturze Gminy Frysztak wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych.
 34. Nr IV/39/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 35. Nr IV/40/2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminiacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 36. Nr IV/41/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2015 roku.
 37. Nr IV/42/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 38. Nr IV/43/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 13.07.2015
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 7 098