RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 14.04.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Zarządzenia 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2015

 1. Nr IV/6/2015 z dnia 13.01.2015 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak.
 2. Nr IV/7/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.
 3. Nr IV/8/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
 4. Nr IV/9/2015 z dnia 13.02.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych w budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2015 r.
 5. Nr IV/10/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2015 roku.
 6. Nr IV/11/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2015 r.
 7. Nr IV/12/2015 z dnia 27.02.2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
 8. Nr IV/13/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2015.
 9. Nr IV/14/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Wójta oraz upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych.
 10. Nr IV/15/2015 z dnia 04.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 11. Nr IV/16/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie nabycia gruntu. 
 12.  Nr IV/17/2015 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 13. Nr IV/18/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 14. Nr IV/19/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr I/145/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 15. Nr IV/20/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
 16. Nr IV/21/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Frysztak do obsługi zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach na terenie Gminy Frysztak.
 17. Nr IV/22/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 18. Nr IV/23/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2015 r.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 14.04.2015
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 6 475