RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 08.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Zarządzenia 2014

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2014

 1. Nr III/261/2014 z dnia 10.02.2014 w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej analizy ryzyka w Urzędzie Gminy Frysztak.
 2. Nr III/262/2014 z dnia 10.02.2014 w sprawie nabycia gruntu.
 3. Nr III/263/2014 z dnia 12.02.2014 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2014 r.
 4. Nr III/264/2014 z dnia 14.02.2014 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2014 r.
 5. Nr III/265/2014 z dnia 14.02.2014 w sprawie ustalenia z urzędu nowych numerów porządkowych budynków w miejscowości Glinik Górny.
 6. Nr III/266/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2014 r.
 7. Nr III/267/2014 z dnia 20.02.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 8. Nr III/268/2014 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 9. Nr III/269/2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 10. Nr III/270/2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy Frysztak.
 11. Nr III/271/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2014.
 12. Nr III/272/2014 z dnia 28.03.2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
 13. Nr III/273/2014 z dnia 28.03.2014 zmieniające zarządzenie Nr III/201/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie stawek rozliczania podróży służbowych odbytych samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy na obszarze kraju dla pracowników Urzędu Gminy Frysztak i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 14. Nr III/274/2014 z dnia 28.03.2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
 15. Nr III/275/2014 z dnia 28.03.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Stępinie.


Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 08.04.2014
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 099