RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 13.06.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2013

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2013

 1. Nr III/177/2013 z dnia 18.01.203 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2013 r.
 2. Nr III/178/2013 z dnia 21.01.2013 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2013r.
 3. Nr III/179/2013 z dnia 23.01.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów i składników mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 4. Nr III/180/2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 201 3 r.
 5. Nr III/181/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
 6. Nr III/182/2013 z dnia 05.02.2013 w sprawie przeznaczenia do likwidacji samochodu pożarniczego.
 7. Nr III/183/2013 z dnia 5.02.2013 w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 8. Nr III/184/2013 z dnia 5.02.2013 w sprawie przyjęcia "Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
 9. Nr III/185/2013 z dnia 12.02.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Frysztak.
 10. Nr III/186/2013 z dnia 14.02.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.
 11. Nr III/187/2013 z dnia 28.02.32013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.
 12. Nr III/188/2013 z dnia 5.03.2013 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2013 r.
 13. Nr III/189/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie nabycia gruntu.
 14. Nr III/190/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 15. Nr III/191/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją, remontem i odbudową w 2013 roku dróg na terenie Gminy Frysztak.
 16. Nr III/192/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 17. Nr III/193/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
 18. Nr III/194/2013 z dnia 29.03.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 19. Nr III/195/2013 z dnia 2.04.2013 w sprawie nabycia gruntu
 20. Nr III/196/2013 z dnia 2.04.2013 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Razeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2018-2028 kredytu długoterminowego w kwocie 1.520.000,00 zł.
 21. Nr III/198/2013 z dnia 19.04.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 22. Nr III/199/2013 z dnia 30.04.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 23. Nr III/200/2013 z dnia 14.05.2013 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 13.06.2013
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 920