RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 12.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców Gminy Frysztak zgodnie z aktualnie obowiązującą ordynacją wyborczą. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada Gminy Frysztak swoje funkcje poprzez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Komisje Rady.

W skład Rady Gminy Frysztak w kadencji 2010-2014 wchodzą:

Armata Stanisław, radny z okręgu Stępina, Chytrówka,
Błoniarz Eugeniusz, radny z okręgu Pułanki,
Budnik Mirosław, radny z okręgu Gogołów, Huta Gogołowska,
Drygaś Kazimierz, radny z okręgu Kobyle,
Dykas Zbigniew, radny z okręgu Frysztak,
Giera Edward, radny z okręgu Glinik Górny,
Jakubowicz Marcin, radny z okręgu Cieszyna,
Jędrusik Kazimierz, radny z okręgu Lubla,
Kowalski Janusz, radny z okręgu Glinik Średni,
Kurek Zbigniew, radny z okręgu Lubla,
Kwiatek Stanisław, radny z okręgu Glinik Dolny
Machowski Janusz, radny z okręgu Gogołów, Huta Gogołowska,
Matyka Regina, radna z okręgu Cieszyna,
Mocek Lesław, radny z okręgu Twierdza, Widacz
Podliński Zdzisław, radny z okręgu Frysztak

Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, które określone zostały w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 12.04.2013
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 5 117