RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.18.2021

11.01.2022

 Frysztak, 10-01-2022 r.

Gpr.6733.18.2021

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10-01-2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 573/4, 573/2, 576/2 i 621/1, obr. ew. Glinik Dolny.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 25.01.2022 r.
W terminie kolejnych 14 dni od daty doręczenia, tj. do 09-02-2022 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 11.01.2022

Dokument oglądany razy: 34
« inne obwieszczenia i informacje