RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.14.2020

25.11.2020

 Frysztak, 24-11-2020 r.

Gpr.6733.14.2020


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 24-11-2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 20, 41, 44, 47/1, 47/2, 51/1, 51/2, 52, 82, 83, 84, 90, 91, 125, 126, 127 i 130, obręb ew. Kobyle.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości, tj w dniach 25.11.2020 r. do 22.12.2020 r.Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 25.11.2020

Dokument oglądany razy: 33
« inne obwieszczenia i informacje