RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.18.2020

15.12.2020

 Frysztak, 15-12-2020 r.

Gpr.6733.18.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 15-12-2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci kablowej ziemnej i napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 26/1, 174, 175/2, 334/9, 337 i 86/2, obr. ew. Huta Gogołowska.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości, tj w dniach 16.12.2020 r. do 14.01.2021 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 15.12.2020

Dokument oglądany razy: 20
« inne obwieszczenia i informacje