RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

26.11.2019

 Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. Frysztak które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 (rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową) oraz pkt 70 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Treść obwieszczenia

Opublikował: Anna Rzeźnikiewicz
Publikacja dnia: 26.11.2019

Dokument oglądany razy: 123
« inne obwieszczenia i informacje