RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.15.2019

20.11.2019

 Frysztak, 18-11-2019 r.

Gpr.6733.15.2019

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku, ul. Józefa Wybickiego 25, 38-130 Frysztak, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487 obr. ew. Frysztak
zawiadamiam Strony postępowania
że zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 20.11.2019

Dokument oglądany razy: 117
« inne obwieszczenia i informacje