RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.11.2019

08.10.2019

 Frysztak, 08-10-2019 r.

Gpr.6733.11.2019


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08-10-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym (PSZOK)” w zakresie:
1. Budowa utwardzonego placu o powierzchni ok. 0,13 ha.
2. Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu.
3. Budowa kanalizacji deszczowej.
4. Budowa fundamentu pod kruszarkę szczękową (instalacja do odzysku odpadów).
5. Budowa wiaty magazynowej,
wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi gminnej wewnętrznej na części działki nr ew. 108/5 wyznaczonej na załączniku nr 1 konturem ABCDEFA, obręb ew. Glinik Dolny,
Postępowanie było prowadzone na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak, w imieniu której działa Wójt Gminy Frysztak

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 08.10.2019

Dokument oglądany razy: 97
« inne obwieszczenia i informacje