RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 20.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja uprawnień

Przewodniczący Rady Gminy

Funkcję przewodniczącego Rady Gminy pełni: mgr Stanisław Armata.
Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w Urzędzie Gminy we Frysztaku w każdy czwartek w godz. od 8:00 do 12:00 i jest w tym czasie dostępny w pokoju 10A oraz pod numerem telefonu (017) 27 77 110, wew. 317.

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pełni: Zbigniew Dykas.

Do zadań Przewodniczącego Rady Gminy należą w szczególności:
- nadzór nad obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady i jej organów,
- czuwanie nad przygotowaniem materiałów na sesję i zapraszanie gości do udziału w obradach,
- prowadzenie mediacji w przypadku konfliktów pomiędzy radnymi z zakresu pracy Rady,
- prowadzenie obrad sesji Rady (otwiera i zamyka sesję, sprawdza quorum na początku i w trakcie sesji, udziela i odbiera głos, zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i wnioskami formalnymi)
- podpisywanie w imieniu Rady uchwał, protokołów z sesji oraz innych dokumentów,
- opracowanie z wiceprzewodniczącym planu pracy Rady,
- koordynowanie prac komisji Rady z planami prac Rady,
- przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców,
- współdziała z organami jednostek pomocniczych w rozwiązywaniu ich spraw organizacyjnych.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 20.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 2 996